सजि सेज रँग के महल मे उमँग भरी / हरिश्चन्द्र

सजि सेज रँग के महल मे उमँग भरी ,
पिय गर लागि काम कसकेँ मिटाए लेति ।
ठानि विपरीत पूरे मैन के मसूसनि सोँ ,
सुरति समर जय पत्रहिँ लिखाए लेति ।
हरिचँद केलि कला परम प्रवीन तिया ,
जोम भरि पियै झकझोरनि हराए लेति ।
याद करि पीय की वे निरदई घातेँ आज ,
प्रथम समागम को बदलो चुकाए लेति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *